Chưa được phân loại

Sản phẩm OCOP

Đến nay, huyện Phúc Thọ có 59 sản phẩm OCOP (30 sản phẩm 3 sao, 29 sản phẩm 4 sao); STT SẢN PHẨM CHỦ THỂ ĐỊA CHỈ Số sao 1. Gương trang trí nghệ thuật […]

0