Quy trình sản xuất tiên tiến, sản xuất hữu cơ, an toàn sinh học

Sản phẩm hữu cơ (Organic) là gì?

Organic là gì: Organic được hiểu đơn giản là hữu cơ,  là các sản phẩm không sử dụng hóa chất nhân tạo trong quá trình nuôi trồng hay không sử dụng các chất kích thích […]

Sản xuất VietGAP

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and […]

Tiêu chuẩn HACCP (TCVN 5603:2008)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and […]

0