Thông tin hữu ích

Tem Vân Niêm phong

“Tem Vân niêm phong” là mô hình quản lý chất lượng sản phẩm thông qua chuỗi khép kín do Liên hiệp Hợp tác xã Tiêu dùng Việt Nam (VCCU) giới thiệu. Sản phẩm khi đưa […]

Bưởi Phúc Thọ

Vùng bưởi

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and […]

Làng hoa – cây cảnh

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and […]

Chuỗi du lịch tâm linh – nông nghiệp sinh thái – làng nghề

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and […]

Mô hình nông nghiệp hữu cơ

Bỏ việc ở thành phố, vợ tiến sỹ nông nghiệp Nguyễn Đức Chinh đầu tư xây dựng trang trại trồng rau hữu cơ tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ (Hà Nội), với mục đích mang lại thực phẩm […]

Mô hình sản xuất công nghệ cao

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and […]

Mô hình nuôi Cua, Trạch đồng

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and […]

0