Quản lý truy xuất nguồn gốc nông sản

Tem Vân Niêm phong

“Tem Vân niêm phong” là mô hình quản lý chất lượng sản phẩm thông qua chuỗi khép kín do Liên hiệp Hợp tác xã Tiêu dùng Việt Nam (VCCU) giới thiệu. Sản phẩm khi đưa […]

0